Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  


ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania: Dostawy lekkiego oleju opałowego dla potrzeb kotłowni w Żłobku nr 29 przy ul. Nike 6 w Warszawie

 

Oznaczenie postępowania: P63/11/2010Warszawa, dn. 09.12.2010 r.

 

informacja numer: ZŻ/341/2057/W/10/ZP/AK

 

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawy lekkiego oleju opałowego dla potrzeb kotłowni w Żłobku nr 29 przy ul. Nike 6 w Warszawie.

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, który stanowi, iż „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty” informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie.

W związku z powyższym, Zamawiający działając w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy, odstąpił od wezwania Wykonawców do złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.

 

Wartość najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „Z. Niziński” wynosi 282.240,00 zł z podatkiem VAT, a kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia wynosi: 214.000,00 zł z podatkiem VAT.

           

            Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1

złożona przez: „Pol-Oil-Corporation” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Stanisławowo, 05-180 Pomiechówek

za cenę: 285.772,80 zł

 

Oferta nr 2

złożona przez: Przedsiębiorstw Budowlano-Handlowe „Z. Niziński” Zdzisław Niziński, ul. Serocka 11A, 07-200 Wyszków

za cenę: 282.240,00 zł

 

Oferta nr 3

złożona przez: P.P.H.U. „Wagat” Spółka jawna Wielogórscy, ul. Gdańska 95, 07-100 Węgrów

za cenę:283.200,00 zł


Biuletyn Informacji Publicznej
Oferty, komunikaty

Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...
Nasze kadry

Poradnik
Poradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.