Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  


INFORMACJA o wyniku postępowania: Dostawa artykułów szklanych i drobnego sprzętu kuchennego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Oznaczenie sprawy: P21/06/2010

Informacje nr:

ZŻ/341/931/W/10/ZP/AK

ZŻ/341/932/W/10/ZP/AKWarszawa dnia 15.06.2010 r.

 

I N F O R M A C J A

o wyniku postępowania w części nr 1

Dostawa drobnego sprzętu kuchennego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów szklanych i drobnego sprzętu kuchennego Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę w części nr 1 postępowania złożyła i została wybrana do realizacji zamówienia:

GAMA – Plawgo i Zawisza – Spółka jawna z siedzibą w Koszalinie przy  ul. Szczecińskiej 25A

za cenę:

18.432,49 zł – oferta uzyskała 100 pkt, przy kryterium oceny ofert - cena 100%

 

Zamawiający informuje, iż w części nr 1 postępowania zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1

„GAMA – Plawgo i Zawisza – Spółka jawna”, ul. Szczecińska 25A, 75-122 Koszalin

za cenę:

18.432,49 zł i uzyskała 100 pkt, przy kryterium oceny ofert – cena 100%.

 

Oferta nr 2

Allgast Rafał Janikowski, ul. Gdańska 145, 85-022 Bydgoszcz

za cenę:

25.362,21 zł i uzyskała 72,68 pkt, przy kryterium oceny ofert – cena 100%.

 

Oferta nr 3

Gastronorm Jacek Targoński, ul. Tukana 9, 02-843 Warszawa

za cenę:

21.174,17 zł i nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę w części nr 1 postępowania zostanie zawarta umowa zgodnie z projektem umowy będącym załącznikiem nr 5 do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.


 

Warszawa dnia 15.06.2010 r.

  

I N F O R M A C J A

o wyniku postępowania w części nr 2

Dostawa drobnego sprzętu kuchennego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów szklanych i drobnego sprzętu kuchennego Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę w części nr 2 postępowania złożył i został wybrany do realizacji zamówienia:

Pan Rafał Janikowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Allgast Rafał Janikowski z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 145

za cenę:

48.215,38 zł – oferta uzyskała 100 pkt, przy kryterium oceny ofert - cena 100%

 

Zamawiający informuje, iż w części nr 2 postępowania zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1

„GAMA – Plawgo i Zawisza – Spółka jawna”, ul. Szczecińska 25A, 75-122 Koszalin

za cenę:

49.863,84 zł i uzyskała 96,69 pkt, przy kryterium oceny ofert – cena 100%.

 

Oferta nr 2

Allgast Rafał Janikowski, ul. Gdańska 145, 85-022 Bydgoszcz

za cenę:

48.215,38 zł i uzyskała 100 pkt, przy kryterium oceny ofert – cena 100%.

 

Oferta nr 3

Gastronorm Jacek Targoński, ul. Tukana 9, 02-843 Warszawa

za cenę:

37.552,70 zł i nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

 

Oferta nr 4

NSI Partner Sp. z o.o., ul. Płowicka 57, 04-501 Warszawa

za cenę:

51.996,75 zł i nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

 

Oferta nr 5

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia i Zbytu POMOST Jolanta Warchoł, ul. Maszewska 30, 01-925 Warszawa

za cenę:

52.051,91 zł i nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę w części nr 2 postępowania zostanie zawarta umowa zgodnie z projektem umowy będącym załącznikiem nr 5 do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

 


Biuletyn Informacji Publicznej
Oferty, komunikaty

Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
więcej...
Nasze kadry

Poradnik
Poradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.