Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  


Wyniki postępowań 2010

INFORMACJA o wyniku postępowania: Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy.

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania na dostawy świeżych owoców sezonowych.

INFORMACJA o wyniku postępowania: Odbiór i wywóz odpadów w postaci liści i gałęzi z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

INFORMACJA o wyniku postępowania: Odbiór i wywóz odpadów komunalnych, organicznych oraz segregowanych w pojemnikach: 1100L, 800L, 240L, 120L, 120L MIX, 110L

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania: Dostawy artykułów biurowych

INFORMACJA o wyniku postępowania: Dostawy artykułów szkolnych.

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY: Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówce Zespołu Żłobków m.st. Warszawy: w Żłobku nr 35

INFORMACJA o wyniku postępowania: Dostawy mięsa i wędlin

INFORMACJA o wyniku postępowania: Dostawy artykułów mrożonych

INFORMACJA o wyniku postępowania: Dostawy świeżych warzyw i owoców

INFORMACJA o wyniku postępowania: Dostawy świeżo wypiekanego pieczywa

INFORMACJA o wyniku postępowania: Dostawy lekkiego oleju opałowego dla potrzeb kotłowni w Żłobku nr 29 przy ul. Nike 6 w Warszawie

INFORMACJA o wyniku postępowania: Wykonanie robót budowlanych pt. Modernizacja budynku Żłobka nr 37 przy ul. Ożarowskiej 59 w Warszawie – III etap

INFORMACJA o wyniku postępowania: Dostawy artykułów czystościowych

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania: Dostawy mleka i przetworów mlecznych

INFORMACJA o wyniku postępowania: Odbiór i wywóz odpadów w postaci liści i gałęzi

INFORMACJA o wyniku postępowania: Odbiór i wywóz odpadów komunalnych, organicznych oraz segregowanych

INFORMACJA o wyniku postępowania: Dostawy jaj kurzych

INFORMACJA o wyniku postępowania: Dostawy artykułów spożywczych

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania: Dostawy świeżych owoców sezonowych

INFORMACJA o wyniku postępowania: Usuwanie awarii instalacji elektrycznych

INFORMACJA o wyniku postępowania: wykonanie kontroli okresowej instalacji gazowych oraz wykonywanie napraw poprzez usuwanie awarii instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej, a także wykonywani

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania: Dostawy lekkiego oleju opałowego dla potrzeb kotłowni w Żłobku nr 29 przy ul. Nike 6 w Warszawie

Informacja o wyniku postępowania: Monitorowanie sygnałów alarmowych, podejmowanie interwencji, wykonywanie czynności konserwacyjnych i serwisowych oraz wykonywanie drobnych prac instalacyjnych

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY:Przygotowywanie posiłków dla dzieci i rodziców podczas warsztatów, realizowanych w ramach Projektu Warszawskie żłobki wspierają rodzinę w wychowaniu.

IOGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY: Przygotowywanie posiłków dla dzieci i rodziców podczas warsztatów, realizowanych w ramach Projektu Warszawskie żłobki wspierają rodzinę w wychowaniu.

IINFORMACJA o wyniku postępowania: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu przekształcenia zakładu budżetowego w jednostkę budżetową

INFORMACJA o wyniku postępowania: wykonanie placu zabaw w Żłobku przy ul. Brechta 14A - druga procedura

INFORMACJA o wyniku postępowania: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych oraz z zakresu przekształcenia zakładu budżetowego w jednostkę budżetową

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY: Wykonanie robót budowlanych pt. Modernizacja budynku Żłobka nr 37 przy ul. Ożarowskiej 59

I N F O R M A C J A o wyniku postępowania: wykonanie placu zabaw w Żłobku przy ul. Badowskiej 2 oraz przy ul. Łowickiej 7/15

Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania: Wykonanie placu zabaw w Żłobku przy ul. Brechta 14A

INFORMACJA o wyniku postępowania: świadczenie drogą kablową usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet

INFORMACJA o wyniku postępowania: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla grupy 26 osób kierujących pracownikami

ZAWIADOMIENIE o nieważnieniu postępowania: Wykonanie placu zabaw w Żłobku przy ul. Badowskiej 2 oraz przy ul. Łowickiej 7/15

INFORMACJA o wyniku postępowania: Dostawa artykułów szklanych i drobnego sprzętu kuchennego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pt. Kontrola placu zabaw dla nowych kierowników Żłobków i pracowników gospodarczych (łączna liczba osób - 21)

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych podczas warsztatów, realizowanych w ramach Projektu w Żłobku nr 1

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania: Dostawy świeżych owoców sezonowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy paliwa gazowego (gazu ziemnego) do instalacji znajdujących się w 38 placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy: Przygotowywanie posiłków dla dzieci i rodziców podczas warsztatów, realizowanych w ramach Projektu Warszawskie żłobki wspierają rodzinę w wychowaniu. Zdrowe dziecko = zdrowa rodzina = zdrowe społeczeństwo współfinanso

ZAWIADOMIENIE o nieważnieniu postępowania na dostawę świeżych owoców sezonowych

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY: Świadczenie drogą kablową usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania: Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki

I N F O R M A C J A o wyniku postępowania na organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki

Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania na świadczenie drogą kablową usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet

INFORMACJA o wyniku postępowania: Monitorowanie sygnałów alamowych

I N F O R M A C J A o wyniku postępowania na dostawę artykułów czystościowych .

Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania a świadczenie drogą kablową usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet.

I N F O R M A C J A o wyniku w III etapie postępowania: Dostawa materiałów eksploatacyjnych.

Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania na dostawę artykułów czystościowych .

I N F O R M A C J A o wyniku postępowania na na dostawę artykułów biurowych i szkolnych.


Biuletyn Informacji Publicznej
Oferty, komunikaty

Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...
Nasze kadry

Poradnik
Poradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.