Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  


Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie drogą kablową usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet dla placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Warszawa, dn. 16.02.2010 r.

I N F O R M A C J A o odrzuceniu ofert wraz oraz Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie drogą kablową usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet dla placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – część nr 1.

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, informuje, iż odrzucił oferty Wykonawców:

1) Telekomunikacja Polska Spółka akcyjna, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), który stanowi iż „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3”.

2) „Telepolska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), który stanowi iż „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3”.

3) Telestrada Spółka Akcyjna, ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), który stanowi iż „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia w części nr 1 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy, który stanowi, iż „Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3”.


Warszawa, dn. 23.02.2010 r.

I N F O R M A C J A o odrzuceniu ofert wraz oraz Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie drogą kablową usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet dla placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – część nr 2.

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, informuje, iż odrzucił oferty Wykonawców:

1) Telekomunikacja Polska Spółka akcyjna, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), który stanowi iż „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3”.

2) Telestrada Spółka Akcyjna, ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), który stanowi iż „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia w części nr 2 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy, który stanowi, iż „Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3”.


Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

Oferta nr 1)
„Telepolska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa
Część nr 1:
za cenę: 57.326,33 zł
Część nr 2:
nie złożono oferty w tej części

Oferta nr 2)
Telekomunikacja Polska Spółka akcyjna, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
Część nr 1:
za cenę: 67.655,83 zł
Część nr 2:
za cenę: 84.519,16 zł

Oferta nr 3)
Telestrada Spółka akcyjna, ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa
Część nr 1:
za cenę: 59.409,62 zł
Część nr 2:
za cenę: 71.289,72 zł


Biuletyn Informacji Publicznej
Oferty, komunikaty

Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
więcej...
Nasze kadry

Poradnik
Poradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.