Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  


I N F O R M A C J A o wyniku postępowania

Warszawa, dn. 09.02.2010 r.

I N F O R M A C J A o wyniku postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zakończonego aukcją elektroniczną, na dostawę artykułów biurowych i szkolnych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy, część nr 1 i 2.

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, bez zastosowania aukcji elektronicznej, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę w części nr 1 i w części nr 2 złożyła i została wybrana do realizacji:

„Partner” Monika Zapendowska, ul. Górska 9D lok. 20, 00-740 Warszawa

w części nr 1 za cenę:
36.508,10 zł – oferta uzyskała 100 pkt, przy kryterium oceny ofert: cena – 100 %.

w części nr 2 za cenę:
24.636,08 zł – oferta uzyskała 100 pkt, przy kryterium oceny ofert: cena – 100 %.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie zastosował aukcji elektronicznej, gdyż w niniejszym postępowaniu w części nr 1 i nr 2 złożono mniej niż 3 ważne oferty:

Oferta nr 1)
„Partner” Monika Zapendowska, ul. Górska 9D lok. 20, 00-740 Warszawa:
część nr 1) za cenę:
36.508,10 zł i uzyskała 100 pkt, przy kryterium oceny ofert: cena – 100 %.
część nr 2) za cenę
24.636,08 zł uzyskała 100 pkt, przy kryterium oceny ofert: cena – 100 %.

Oferta nr 2)
„Offi-Pap” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Samogłoska 7, 01-980 Warszawa
część nr 1) za cenę:
40.857,57 zł i uzyskała 89,35 pkt, przy kryterium oceny ofert: cena – 100 %.,
część nr 2)
nie złożono oferty


Biuletyn Informacji Publicznej
Oferty, komunikaty

Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
więcej...
Nasze kadry

Poradnik
Poradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.