Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  


I N F O R M A C J A o wyniku w III etapie postępowania: Dostawa materiałów eksploatacyjnych

Warszawa dnia 25.02.2010 r.

I N F O R M A C J A o wyniku w III etapie postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zakończonego aukcją elektroniczną, na dostawę materiałów eksploatacyjnych dla drukarek, faksów, urządzeń wielofunkcyjnych i kserokopiarek znajdujących się w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Zespół Żłobków m.st. Warszawy w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zakończonego aukcją elektroniczną informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana do realizacji:

„Praxis Łódź Pilecka i Petlak” Spółka jawna, ul. Wólczańska 66, 90-516 Łódź
za cenę:
66.600,00 zł – oferta uzyska 100 pkt przy kryterium oceny ofert: cena – 100%.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w III etapie postępowania – aukcji elektronicznej – zostały złożone następujące oferty:

Oferta nr 1)
Cantec Spółka cywilna, Tomasz Medyna, Renata Misiewicz, ul. Pogonowskiego 12 lok. 4, 01-568 Warszawa
za cenę:
66.604,84 i uzyska 99,99 pkt przy kryterium oceny ofert: cena – 100%.

Oferta nr 2)
„Praxis Łódź Pilecka i Petlak” Spółka jawna, ul. Wólczańska 66, 90-516 Łódź
za cenę:
66.600,00 zł i uzyska 100 pkt przy kryterium oceny ofert: cena – 100%.

Oferta nr 3)
Arcus Spółka akcyjna, ul. Miła 2, 00-180 Warszawa
za cenę:
93.879,00 zł i uzyska 70,94 pkt przy kryterium oceny ofert: cena – 100%.
Warszawa dnia 11.02.2010 r.

I N F O R M A C J A o wyniku postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zakończonego aukcją elektroniczną, na dostawę materiałów eksploatacyjnych dla drukarek, faksów, urządzeń wielofunkcyjnych i kserokopiarek znajdujących się w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 informuje, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

1) Cantec Spółka cywilna
Tomasz Medyna, Renata Mistewicz
Ul. Pogonowskiego 12 lok. 4
01-568 Warszawa
za cenę: 70.654,84 zł i uzyskała 94,26 punktów przy kryterium oceny ofert cena – 100%

2)„Praxis Łódź Pilecka i Petlak” Spółka Jawna
Ul. Wólczańska 66
90-516 Łódź
za cenę: 66.600,00 zł i uzyskała 100 punktów przy kryterium oceny ofert cena – 100%

3)Arcus Spółka akcyjna
Ul. Miła 2
00-180 Warszawa
za cenę 93.879,00 zł i uzyskała 70,94 punktów przy kryterium oceny ofert cena – 100%


Biuletyn Informacji Publicznej
Oferty, komunikaty

Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
więcej...
Nasze kadry

Poradnik
Poradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.