Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  


Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę świeżych warzyw i owoców do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Warszawa, dn. 29.12.2009 r.

SPROSTOWANIE

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę świeżych warzyw i owoców do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 informuje, iż w informacji z dnia 23.12.2009 r. nieprawidłowo została podana cena oferty "Carrot” A. i T. Tempczyk Spółka jawna, ul. Szczytowa 16, 05-092 Łomianki.

W związku z powyższym Zamawiający prostuje w/w informację: zamiast podanej ceny 506.152,46 zł powinno być: 506.563,07 zł.

 

_______________________________________

Warszawa, dn. 23.12.2009 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę świeżych warzyw i owoców do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana do realizacji:

„Carrot” A. i T. Tempczyk Spółka jawna, ul. Szczytowa 16, 05-092 Łomianki

za cenę:

506.152,46 zł – oferta uzyskała 100 pkt przy kryterium oceny ofert cena – 100 %

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

Oferta nr 1)

Adam Trzewnik „Gronex”, Wał Zawadowski 57, 02-986 Warszawa za cenę: 554.266,70 zł i uzyskała 91,39 pkt przy kryterium oceny oferty cena – 100 %

Oferta nr 2)

„Carrot” A. i T. Tempczyk Spółka jawna, ul. Szczytowa 16, 05-092 Łomianki za cenę: 506.152,46 zł i uzyskała 100 pkt przy kryterium oceny ofert cena – 100 %


Biuletyn Informacji Publicznej
Oferty, komunikaty

Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...
Nasze kadry

Poradnik
Poradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.