Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  


INFORMACJA o wyniku postępowania: konserwacja instalacji sanitarnych

Warszawa, dn. 21.12.2009 r.


I N F O R M A C J A o wyniku postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie konserwacji instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody, zimnej wody, wodno – kanalizacyjnej, węzłów cieplnych oraz gazowej w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożył i został wybrany do realizacji:

Leszek Buksa prowadzący działalność gospodarczą pn. „Lechbud” Leszek Buska z siedzibą w Warszawie przy ul. Kochanowskiego 18C lok. 20

za cenę:

Wykonywanie konserwacji: 92.114,88 zł – oferta uzyskała 40 pkt w kryterium oceny ofert: cena za naprawy konserwacyjne – 40%.

Wykonywanie napraw awaryjnych: 6,00 zł – oferta uzyskała 60 pkt w kryterium oceny ofert: cena za naprawy awaryjne – 60%

Oferta łącznie uzyskała 100 pkt.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1)

„Firma Darkos” Dariusz Russek, ul. Urbanistów 8 lok. 24, 02-397 Warszawa

za cenę:

Wykonywanie konserwacji: 206.131,20 zł

Wykonywanie napraw awaryjnych: 25,46 zł

Oferta nie była oceniania oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Oferta nr 2)

Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych Instal-Warszawa Spółka akcyjna, ul. Siennicka 29, 04-394 Warszawa

za cenę:

Wykonywanie konserwacji: 128.832,00 zł

Wykonywanie napraw awaryjnych: 10,00 zł

Oferta nie była oceniana z uwagi na fakt, iż Wykonawca został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy a jego oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Oferta nr 3)

„Lechbud” Leszek Buska, ul. Kochanowskiego 18C lok. 20, 01-864 Warszawa

za cenę:

Wykonywanie konserwacji 92.114,88 zł i uzyskała 40 pkt przy kryterium oceny ofert: cena za naprawy konserwacyjne – 40 %.

Wykonywanie napraw awaryjnych: 6,00 zł i uzyskała 60 pkt przy kryterium oceny ofert: cena za naprawy awaryjne – 60 %

Oferta łącznie uzyskała 100 pkt.


Biuletyn Informacji Publicznej
Oferty, komunikaty

Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
więcej...
Nasze kadry

Poradnik
Poradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.