Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  


INFORMACJA o wyniku postępowania: dostawa oleju opałowego

Warszawa, dn. 18.12.2009 r.

I N F O R M A C J A o wyniku postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę lekkiego oleju opałowego dla potrzeb kotłowni Żłobka nr 29 przy ul. Nike 6 w Warszawie.

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożył i został wybrany do realizacji:

Zdzisław Niziński prowadzący działalność gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „Z. Niziński” Zdzisław Niziński, ul. Serocka 11A, 07-200 Wyszków
za cenę:
214.730,88 zł – oferta uzyskała 100 pkt przy kryterium oceny ofert cena – 100%.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

Oferta nr 1)
Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „Z. Niziński” Zdzisław Niziński, ul. Serocka 11A, 07-200 Wyszków
za cenę:
214.730,88 zł i uzyskała 100 pkt przy kryterium oceny ofert cena – 100%.

Oferta nr 2)
P.P.H.U. „Wagat” Spółka jawna Wielogórscy, ul. Gdańska 95, 07-100 Węgrów
za cenę:
212.286,72 zł i nie była oceniana gdyż Wykonawca został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.


Biuletyn Informacji Publicznej
Oferty, komunikaty

Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
więcej...
Nasze kadry

Poradnik
Poradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.