Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  


INFORMACJA o wyniku postępowania: monitoring

Warszawa, dn. 18.12.2009 r.

I N F O R M A C J A o wyniku postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zakończonego aukcją elektroniczną na monitorowanie sygnałów alarmowych i podejmowanie interwencji w niezależnych placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy oraz wykonywanie czynności konserwacyjnych i obsługi awaryjnej systemów sygnalizacji włamania i napadu (SWiN).

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyło i zostało wybrane do realizacji:

Konsorcjum firm:
Lider: Solid Security Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Członek: Solid Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa
za cenę: 81.486,24 zł – oferta uzyskała 100 pkt przy kryterium oceny ofert cena – 100%.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

Oferta nr 1)
Ekotrade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Prosta 2/14, 00-850 Warszawa
za cenę:
60.609,60 zł i nie była oceniana, gdyż oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oferta nr 2)
Polskie Agencje Ochrony Spółka akcyjna, ul. Puławska 479, 02-844 Warszawa
za cenę:
76.855,12 zł i nie była oceniana z uwagi na fakt, iż Wykonawca został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy a jego oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oferta nr 3)
Konsorcjum firm:
Lider: Solid Security Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Członek: Solid Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa
za cenę:
81.486,24 zł i uzyskała 100 pkt przy kryterium oceny ofert cena – 100%.

Oferta nr 4)
„Alarmkomplex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, ul. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa
za cenę:
125.660,00 zł i nie była oceniana z uwagi na fakt, iż Wykonawca został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy a jego oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.


Biuletyn Informacji Publicznej
Oferty, komunikaty

Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...
Nasze kadry

Poradnik
Poradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.