Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  


INFORMACJA o wyniku postępowania: przeprowadzenie akcji promocyjnej

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Warszawa dnia 17.12.2009 r.
I N F O R M A C J A o wyniku postępowania
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie akcji promocyjnej.

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożył i został wybrany do realizacji:

Robert Klatt prowadzący działalność pn. „World Media” Robert Klatt, ul. Chmielna 35/6, 00-021 Warszawa
za cenę:
112.328,45 zł – oferta uzyskała 100 pkt przy kryterium oceny ofert cena – 100 %

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

Oferta nr 1)

„Pert Public Relations” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Olimpijska 9, 02-636 Warszawa
za cenę:
239.119,02 zł i uzyskała 46,98 pkt przy kryterium oceny oferty cena – 100 %

Oferta nr 2)
„World Media” Robert Klatt, ul. Chmielna 35/6, 00-021 Warszawa
za cenę:
112.328,45 zł i uzyskała 100 pkt przy kryterium oceny ofert cena – 100 %


Biuletyn Informacji Publicznej
Oferty, komunikaty

Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...
Nasze kadry

Poradnik
Poradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.