Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  


INFORMACJA o wyniku postępowania: dostawa mięsa i wędlin

Warszawa, dn. 18.12.2009 r.

I N F O R M A C J A o wyniku postępowania
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mięsa i wędlin do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożył i został wybrany do realizacji:

Wojciech Czarnomski prowadzący działalność gospodarczą pn. „POLLOP” Wojciech Czarnomski, Góry Warszawskie 57, 05-462 Wiązowna Duchnów
za cenę:
387.801,73 zł – oferta uzyskała 100 pkt przy kryterium oceny oferty cena – 100 %

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu została złożona jedna oferta:

Oferta nr 1)

„POLLOP” Wojciech Czarnomski, Góry Warszawskie 57, 05-462 Wiązowna Duchnów
za cenę:
387.801,73 zł i uzyskała 100 pkt przy kryterium oceny oferty cena – 100 %


Biuletyn Informacji Publicznej
Oferty, komunikaty

Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
więcej...
Nasze kadry

Poradnik
Poradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.