Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  


INFORMACJA o wyniku postępowania: dostawa art. czystościowych

Warszawa, dn. 12.01.2010 r.

I N F O R M A C J A o unieważnieniu postępowania


Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów czystościowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Zespół Żłobków m.st. Warszawt z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 informujr, iż działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), który stanowi, iż "Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia" unieważnia przedmiotowe postępowanie. Wartość najkorzystniejszej oferty złożonej przez Arka Company Unlimited Maciej Czarnecki wynosi 291.935,11 zł z podatkiem VAT, a kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia wynosi: 270.926,40 zł z podatkiem VAT.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

Oferta nr 1)

Firma Handlowa „Alamo” – Spółka jawna Siedlecki Andrzej, Siedlecka Małgorzata, ul. Żegoty 8, 02-263 Warszawa
za cenę:
274.046,98 zł i nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art.89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Oferta nr 2)

„Arka” Company Unlimited Maciej Czarnecki, ul. Lutniowa 21, 02-388 Warszawa
za cenę:
291.935,11 zł i uzyskała 100 pkt przy kryterium oceny ofert cena – 100%.

Oferta nr 3)

MZ Serwis Magdalena Zantara, ul. Rzeczna 6, 03-794 Warszawa
za cenę:
252.962,55 zł i nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art.89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

__________________________________________________

Warszawa, dn. 17.12.2009 r.

I N F O R M A C J A o wyniku postępowania


Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów czystościowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana do realizacji:

Firma Handlowa „Alamo” – Spółka jawna Siedlecki Andrzej, Siedlecka Małgorzata, ul. Żegoty 8, 02-263 Warszawa
za cenę:
274.046,98 zł – oferta uzyskała 100 pkt przy kryterium oceny ofert cena – 100%.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

Oferta nr 1)

Firma Handlowa „Alamo” – Spółka jawna Siedlecki Andrzej, Siedlecka Małgorzata, ul. Żegoty 8, 02-263 Warszawa
za cenę:
274.046,98 zł i uzyskała 100 pkt przy kryterium oceny ofert cena – 100%.

Oferta nr 2)

„Arka” Company Unlimited Maciej Czarnecki, ul. Lutniowa 21, 02-388 Warszawa
za cenę:
291.935,11 zł i uzyskała 93,87 pkt przy kryterium oceny ofert cena – 100%.

Oferta nr 3)

MZ Serwis Magdalena Zantara, ul. Rzeczna 6, 03-794 Warszawa
za cenę:
252.962,55 zł i nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art.89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.


Biuletyn Informacji Publicznej
Oferty, komunikaty

Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
więcej...
Nasze kadry

Poradnik
Poradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.