Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  


Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zabawek ogrodowych przeznaczonych dla dzieci w wieku do lat 3

Warszawa, dn. 16.12.2009 r.

I N F O R M A C J A o wyniku postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zabawek ogrodowych przeznaczonych dla dzieci w wieku do lat 3 (wyposażenie placów zabaw)do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w części nr 2: Dostawa i montaż zabawek ogrodowych (drewnianych).

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę w części nr 2 złożył i został wybrany do realizacji:

„Pro-Sympatyk” Piotr Janelli, ul. M. Bacciarellego 10b/10, 51-501 Wrocław, za cenę: 106.152,20 zł – oferta uzyskała 100 pkt przy kryterium oceny ofert cena – 100%.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

Oferta nr 1)

„Pro-Sympatyk” Piotr Janelli, ul. M. Bacciarellego 10b/10, 51-501 Wrocław za cenę: 106.152,20 zł i uzyskała 100 pkt przy kryterium oceny ofert cena – 100%.

Oferta nr 2)

„Aurel” Mariola Zielińska, Andrzej Zieliński, Dziekanów Polski, ul. Rolnicza 328A za cenę: 114.192,00 zł i uzyskała 92,96 pkt przy kryterium oceny ofert cena – 100%.


Biuletyn Informacji Publicznej
Oferty, komunikaty

Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...
Nasze kadry

Poradnik
Poradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.