Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  


Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mleka i jego przetworów do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

I N F O R M A C J A o wyniku postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mleka i jego przetworów do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż złożyliście Państwo najkorzystniejszą ofertę.

Jednocześnie Zamawiający zaprasza Państwa do siedziby w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 w dniu 17.12.2009 r. na godz. 12:00 celem zawarcia umowy.

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

Oferta nr 1)

Sebex S.C. Sebastian Kurzajak, Piotr Urbaniak, ul. Chrościckiego 93 lok. 105, 02-414 Warszawa

za cenę:

609.628,57 zł i uzyskała 100 pkt przy kryterium oceny oferty cena – 100 %


Biuletyn Informacji Publicznej
Oferty, komunikaty

Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
więcej...
Nasze kadry

Poradnik
Poradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.