Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  


Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na wykonanie robót budowlanych „pt. „Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Brechta 14a z przeznaczeniem na żłobek”

Warszawa, dn. 19.11.2009 r.

I N F O R M A C J A o wyniku postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na wykonanie robót budowlanych „pt. „Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Brechta 14a z przeznaczeniem na żłobek”.

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów wyboru określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana do realizacji:

„Gama-Bud 2000” Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 24, 01-355 Warszawa za cenę: 2.148.461,58 zł i uzyskała łączną ilość punktów 100 pkt, przy kryterium oceny ofert – cena 100%

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

Oferta nr 1) „Amat” Zbigniew Chordyj, ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
za cenę:
2.056.073,09 zł i nie była oceniana z uwagi na fakt, iż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Oferta nr 2) Complex Bud Sp. z o.o., ul. Kobryńska 28a, 04-669 Warszawa
za cenę:
2.466.872,23 zł i uzyskała łączną ilość punktów 87,09 pkt, przy kryterium oceny ofert – cena 100%

Oferta nr 3) Prywatne Przedsiębiorstwo „Krest” Krzysztof Zakrzewski, ul. Ciasna 12a, 05-200 Wołomin
za cenę:
2.526.365,98 zł i uzyskała łączną ilość punktów 85,04 pkt, przy kryterium oceny ofert – cena 100%

Oferta nr 4) Zakład Robót Remontowo-Budowlanych Zofia Woś, ul. Krasnowolska 29D lok. 6, 02-849 Warszawa
za cenę:
2.821.826,21 zł i uzyskała łączną ilość punktów 76,14 pkt, przy kryterium oceny ofert – cena 100%

Oferta nr 5) P.P.H.U. „Aura” Agnieszka Beata Soin, ul. 3 Maja 11, 06-230 Różan
za cenę:
1.791.024,90 zł i nie była oceniana z uwagi na fakt, iż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Oferta nr 6) „Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe LUX Janina i Bogusław Lejman Spółka jawna”, ul. Szczecińska 18, 05-300 Mińsk Mazowiecki
za cenę:
2.928.623,37 zł i uzyskała łączną ilość punktów 73,36 pkt, przy kryterium oceny ofert – cena 100%

Oferta nr 7) „Gama-Bud 2000” Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 24, 01-355 Warszawa
za cenę:
2.148.461,58 zł i uzyskała łączną ilość punktów 100 pkt, przy kryterium oceny ofert – cena 100%


Biuletyn Informacji Publicznej
Oferty, komunikaty

Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
więcej...
Nasze kadry

Poradnik
Poradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.