Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  


Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie konserwacji instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody, zimnej wody, wodno-kanalizacyjnej, gazowej w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Warszawa, dn. 19.12.2008 r.

I N F O R M A C J A o wyniku postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie konserwacji instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody, zimnej wody, wodno-kanalizacyjnej, gazowej w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), który stanowi, iż „Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie” informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożył i został wybrany do realizacji:

„„Lechbud” Leszek Buksa, ul. Kochanowskiego 18c m. 20, 01-864 Warszawa za cenę:

Kryterium nr 1 – Wykonywanie konserwacji: 88.938,00 zł i uzyskała 40 pkt, przy kryterium oceny ofert – waga 40 %.

Kryterium nr 2 – Wykonywanie napraw awaryjnych: 6,10 zł i uzyskała 59,02 pkt, przy kryterium oceny ofert – waga 60 %.

oferta uzyskała łączną ilość punktów 99,02 pkt

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

Oferta nr 1.

„„Lechbud” Leszek Buksa, ul. Kochanowskiego 18c m. 20, 01-864 Warszawa za cenę:

Kryterium nr 1 – Wykonywanie konserwacji: 88.938,00 zł i uzyskała 40 pkt, przy kryterium oceny ofert – waga 40 %.

Kryterium nr 2 – Wykonywanie napraw awaryjnych: 6,10 zł i uzyskała 59,02 pkt, przy kryterium oceny ofert – waga 60 %.

oferta uzyskała łączną ilość punktów 99,02 pkt

Oferta nr 2.

Firma Wielobranżowa „Ewa” Tadeusz Justka, ul. Połczyńska 44, 01-337 Warszawa za cenę:

Kryterium nr 1 – Wykonywanie konserwacji: 181.440,00 zł.

Kryterium nr 2 – Wykonywanie napraw awaryjnych: 34,43 zł.

oferta nie była oceniania z uwagi na fakt, iż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Oferta nr3.

„Hydros” Przedsiębiorstwo Sanitarno – Budowlane Marian Saletra, ul. Kluczyńskiego 14 pok. 3, 02-777 Warszawa za cenę:

Kryterium nr 1 – Wykonywanie konserwacji: 322.080,00 zł.

Kryterium nr 2 – Wykonywanie napraw awaryjnych: 25,55 zł.

ferta nie była oceniania z uwagi na fakt, iż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Oferta nr4.

Zakład Instalacji Sanitarnych Wodno-Kanalizacyjnych i Gaz Ronald Trzciński, ul. Malawskiego 3 m. 11, Warszawa za cenę:

Kryterium nr 1 – Wykonywanie konserwacji: 139.006,80 zł i uzyskała 25,59 pkt, przy kryterium oceny ofert – waga 40 %.

Kryterium nr 2 – Wykonywanie napraw awaryjnych: 6 zł i uzyskała 60 pkt, przy kryterium oceny ofert – waga 60 %.

oferta uzyskała łączną ilość punktów 85,59 pkt

Oferta nr5.

Zakład Instalacji Sanitarnych Wodno-Kanalizacyjnych i Gaz Ronadl Trzciński, ul. Malawskiego 3 m. 11, Warszawa za cenę:

Kryterium nr 1 – Wykonywanie konserwacji: 197.640,00 zł i uzyskała 18 pkt, przy kryterium oceny ofert – waga 40 %.

Kryterium nr 2 – Wykonywanie napraw awaryjnych: 36,83 zł i uzyskała 9,77 pkt, przy kryterium oceny ofert – waga 60 %.

oferta uzyskała łączną ilość punktów 27,77 pkt


Biuletyn Informacji Publicznej
Oferty, komunikaty

Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
więcej...
Nasze kadry

Poradnik
Poradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.