Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  


Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zakończonego aukcją elektroniczną na dostawę artykułów biurowych i szkolnych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Warszawa, dn. 19.02.2009 r.

I N F O R M A C J A o wyniku w II etapie postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zakończonego aukcją elektroniczną na dostawę artykułów biurowych i szkolnych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 w związku z zakończeniem I i II etapu powstępowania w części nr 1 i dokonaniem oceny ofert na podstawie kryteriów wyboru określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż w postępowaniu w części nr 1 zostały złożone następujące oferty:

“Partner” Monika Zapendowska, ul. Górska 9D m. 20, 00-740 Warszawa za cenę 33.530,26 zł – oferta uzyskała łączną ilość punktów 100 pkt, przy kryterium oceny ofert – cena 100 %.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

Oferta nr 1.

“Partner” Monika Zapendowska, ul. Górska 9D m. 20, 00-740 Warszawa za cenę 37.030,26 zł i uzyskała łączną ilość punktów 92,04 pkt, przy kryterium oceny ofert – cena 100 %.

Oferta nr 2.

F.H.U. „Grawit” Kinga Pohoska, ul. Elizy Orzeszkowej 3, 05-820 Reguły za cenę 39.608,66 zł i uzyskała łączną ilość punktów 86,05 pkt, przy kryterium oceny ofert – cena 100 %.

Oferta nr 3.

„Offi-Pap” Sp. z o.o., ul. Samogłoska 7, 01-980 Warszawa za cenę 34.083,08 zł i uzyskała łączną ilość punktów 100,00 pkt, przy kryterium oceny ofert – cena 100 %.


Biuletyn Informacji Publicznej
Oferty, komunikaty

Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
więcej...
Nasze kadry

Poradnik
Poradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.