Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  


Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia kuchennego dla celów dydaktyczno-szkoleniowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Warszawa, dn. 11.03.2009 r.

I N F O R M A C J A o wyniku postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia kuchennego dla celów dydaktyczno-szkoleniowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), który stanowi, iż „Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie” informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożył i został wybrany do realizacji:

„Birex-Bis” Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne Sławomir Birecki, ul. Źródlana 30, 04-776 Warszawa za cenę: 54.424,72 zł – oferta uzyskała łączną ilość punktów 100 pkt, przy kryterium oceny ofert – cena 100 %.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

Oferta nr 1.

P.W.D. „Apel” Jolanta Falana-Kozłowska, ul. Prymasa Wyszyńskiego 3/3, 97-500 Radomsko za cenę: 49.454,16 zł i nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy.

Oferta nr 2.

NSI Partner Sp. z o.o., ul. Płowiecka 57, 04-501 Warszawa za cenę: 64.057,87 i nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy.

Oferta nr 3.

Multi-Frigo Sp. z o.o., ul. Bursaki 18, 20-150 Lublin za cenę 53.017,54 zł i nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy.

Oferta nr 4.

P.H.P.U. Zuber Andrzej Zuber, Pl. Legionów 8, 50-047 Wrocław za cenę 62.870,20 zł i uzyskała łączną ilość punktów 86,57 pkt, przy kryterium oceny ofert – cena 100 %.

Oferta nr 5.

„Toma-Gastro” Tomasz Baranek, Al. Piłsudskiego 85/65, 41-303 Dąbrowa Górnicza za cenę 54.647,34 zł i nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy.

Oferta nr 6.

Raptor Marcin Piotr Terlik, ul. Herdera 17/15, 10-691 Olsztyn za cenę 52.028,99 zł i nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy.

Oferta nr 7

„Gama – Plago & Zawisza – Spółka Jawna”, ul. Szczecińska 25A, 75-122 Koszalin za cenę 59.320,67 i nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy.

Oferta nr 8

„Birex-Bis” Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne Sławomir Birecki, ul. Źródlana 30, 04-776 Warszawa za cenę: 54.424,72 zł i uzyskała łączną ilość punktów 100 pkt, przy kryterium oceny ofert – cena 100 %.

Oferta nr 9/p>

Haspol Sp. z o.o., ul. Racjonalizacji 5, 02-673 Warszawa za cenę 68.901,70 zł i nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy.


Biuletyn Informacji Publicznej
Oferty, komunikaty

Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
więcej...
Nasze kadry

Poradnik
Poradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.