Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  


Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych wraz z abonamentem dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Warszawa, dn. 30.04.2009 r.

I N F O R M A C J A o wyniku postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych wraz z abonamentem dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), który stanowi, iż „Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie” informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana do realizacji:

Polkomtel S.A., ul. Postępu 13, 02-676 Warszawa za cenę: Kryterium nr 1 – 0,01 zł i uzyskała 20 pkt, przy kryterium oceny ofert – waga 20 %. Kryterium nr 2 – 24,40 zł i uzyskała 0,25 pkt, przy kryterium oceny ofert – waga 5 %. Kryterium nr 3 – 0,01 zł i uzyskała 7,5 pkt, przy kryterium oceny ofert – waga 7,5 %. Kryterium nr 4 – 0,26 zł i uzyskała 45 pkt, przy kryterium oceny ofert – waga 45 %. Kryterium nr 5 – 0,18 zł i uzyskała 5,42 pkt, przy kryterium oceny ofert – waga 7,5 %. Kryterium nr 6 – 0,37 zł i uzyskała 4,26 pkt, przy kryterium oceny ofert – waga 7,5 %. Kryterium nr 7 – 9,76 zł i uzyskała 7,5 pkt, przy kryterium oceny ofert – waga 7,5 %. i uzyskała łączną ilość punktów 89,93 pkt

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu zostały złożone następujące oferty

Oferta nr 1.

Polkomtel S.A., ul. Postępu 13, 02-676 Warszawa za cenę: Kryterium nr 1 – 0,01 zł i uzyskała 20 pkt, przy kryterium oceny ofert – waga 20 %. Kryterium nr 2 – 24,40 zł i uzyskała 0,25 pkt, przy kryterium oceny ofert – waga 5 %. Kryterium nr 3 – 0,01 zł i uzyskała 7,5 pkt, przy kryterium oceny ofert – waga 7,5 %. Kryterium nr 4 – 0,26 zł i uzyskała 45 pkt, przy kryterium oceny ofert – waga 45 %. Kryterium nr 5 – 0,18 zł i uzyskała 5,42 pkt, przy kryterium oceny ofert – waga 7,5 %. Kryterium nr 6 – 0,37 zł i uzyskała 4,26 pkt, przy kryterium oceny ofert – waga 7,5 %. Kryterium nr 7 – 9,76 zł i uzyskała 7,5 pkt, przy kryterium oceny ofert – waga 7,5 %. i uzyskała łączną ilość punktów 89,93 pkt

Oferta nr 2.

Polska Telefonia Cyfrowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa za cenę: Kryterium nr 1 – 7,32 zł i uzyskała 0,03 pkt, przy kryterium oceny ofert – waga 20 %. Kryterium nr 2 – 1,22 zł i uzyskała 5 pkt, przy kryterium oceny ofert – waga 5 %. Kryterium nr 3 – 0,06 zł i uzyskała 1,25 pkt, przy kryterium oceny ofert – waga 7,5 %. Kryterium nr 4 – 0,32 zł i uzyskała 36,56 pkt, przy kryterium oceny ofert – waga 45 %. Kryterium nr 5 – 0,13 zł i uzyskała 7,5 pkt, przy kryterium oceny ofert – waga 7,5 %. Kryterium nr 6 – 0,21 zł i uzyskała 7,5 pkt, przy kryterium oceny ofert – waga 7,5 %. Kryterium nr 7 – 12,20 zł i uzyskała 6 pkt, przy kryterium oceny ofert – waga 7,5 %. i uzyskała łączną ilość punktów 63,84 pkt


Biuletyn Informacji Publicznej
Oferty, komunikaty

Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
więcej...
Nasze kadry

Poradnik
Poradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.