Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  


Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na wykonanie robót budowlanych pt. ,,Termomodernizacja budynku Żłobka nr 41 przy ul. Potockich 107”.

Warszawa, dn. 30.06.2009 r.

I N F O R M A C J A o wyniku postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na wykonanie robót budowlanych pt. ,,Termomodernizacja budynku Żłobka nr 41 przy ul. Potockich 107”./b>

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), który stanowi, iż „Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie” informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana do realizacji:

„Rekord A.W.” Sp. z o.o., ul. Pruszkowska 17 lok. 110, 02-119 Warszawa za cenę: 377.891,90 zł – oferta uzyskała łączną ilość punktów 100 pkt, przy kryterium oceny ofert – cena 100 %.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

Oferta nr 1.

„Rekord A.W.” Sp. z o.o., ul. Pruszkowska 17 lok. 110, 02-119 Warszawa za cenę: 377.891,90 zł i uzyskała łączną ilość punktów 100 pkt, przy kryterium oceny ofert – cena 100 %.

Oferta nr 2.

„Helbau” Usługi Budowlane Walentyna Śliwińska-Urbat, Romanówka 32, 17-300 Siemiatycze za cenę: 277.900,30 zł i nie była oceniana z uwagi na fakt, iż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Oferta nr 3.

Adro S.C. Adam Giernatowski, Justyna Giernatowska, ul. Kwiatowa 69, 05-120 Legionowo za cenę: 478.727,33 zł i uzyskała łączną ilość punktów 78,93 pkt, przy kryterium oceny ofert – cena 100%

Oferta nr 4.

Urbi Projekt Tośka Artur Wojciech, ul. Tysiąclecia 5/62, 06-100 Pułtusk za cenę 248.109,06 zł i nie była oceniana z uwagi na fakt iż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.


Biuletyn Informacji Publicznej
Oferty, komunikaty

Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
więcej...
Nasze kadry

Poradnik
Poradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.