Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  


Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo kosztorysowej dla potrzeb adaptacji obiektu przy ul. Przybyszewskiego 70/72 z przeznaczeniem na żłobek.

Warszawa, dn. 30.06.2009 r.

I N F O R M A C J A o wyniku postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo kosztorysowej dla potrzeb adaptacji obiektu przy ul. Przybyszewskiego 70/72 z przeznaczeniem na żłobek./b>

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), który stanowi, iż „Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie” informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana do realizacji:

Renata Strzeszewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą RS Pracownia Architektoniczna Renata Strzeszewska ul. Zawadowskiego 5 lok. 6, 02-781 Warszawa za cenę: 136.396,00 zł – oferta uzyskała łączną ilość punktów 100 pkt, przy kryterium oceny ofert – cena 100 %

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

Oferta nr 1.

„Termoprojekt” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań za cenę: 158.356,00 zł i uzyskała łączną ilość punktów 86,13 pkt, przy kryterium oceny ofert – cena 100 %.

Oferta nr 2.

„Makro-Budomat Development” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Kopernika 8/18 m. 26, 00-367 Warszawa za cenę: 204.960,00 zł i uzyskała łączną ilość punktów 66,55 pkt, przy kryterium oceny ofert – cena 100 %.

Oferta nr 3.

Architex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Ostrobramska 78/116, 01-175 Warszawa za cenę: 170.800,00 zł i nie była oceniana z uwagi na fakt, iż Wykonawca został wykluczony, a jego oferta została odrzucona na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy.

Oferta nr 4.

G i D Zespół Projektowy Grzegorz Brewczyński, ul. Międzynarodowa 64/66A lok. 135, 03-922 Warszawa za cenę: 341.600,00 zł i uzyskała łączną ilość punktów 39,93 pkt, przy kryterium oceny ofert – cena 100 %.

Oferta nr 5.

Pracownia Architektury i Urbanistyki Rafał Mazur ul. Bednarska 9/9, 00-310 Warszawa za cenę: 180.560,00 zł i nie była oceniania z uwagi na fakt, iż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Oferta nr 6.

Archicon Szczesiuk & Wilczek S.C., ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa za cenę: 146.400,00 zł i uzyskała łączną ilość punktów 93,17 pkt, przy kryterium oceny ofert – cena 100 %.

Oferta nr 7.

RS Pracownia Architektoniczna Renata Strzeszewska ul. Zawadowskiego 5 lok. 6, 02-781 Warszawa za cenę: 136.396,00 zł i uzyskała łączną ilość punktów 100 pkt, przy kryterium oceny ofert – cena 100 %.


Biuletyn Informacji Publicznej
Oferty, komunikaty

Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
więcej...
Nasze kadry

Poradnik
Poradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.