Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  


Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mebli i wyposażenia technologicznego (mebli ze stali nierdzewnej) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Warszawa, dn. 04.08.2009 r.

I N F O R M A C J A o wyniku postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mebli i wyposażenia technologicznego (mebli ze stali nierdzewnej) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), który stanowi, iż „Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie” informuje, iż najkorzystniejszą ofertę w części nr 2 złożyła i została wybrana do realizacji:

Gort Spółka akcyjna, ul. Górczewska 8 lok. 75, 01-180 Warszawa za cenę: 48.257,10 zł – oferta uzyskała łączną ilość punktów 100 pkt, przy kryterium oceny ofert – cena 100 %.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu w części nr 2 zostały złożone następujące oferty:

Oferta nr 1.

Firma Bielicki Zbigniew Bielicki, ul. Wiosenna 4, 13-100 Nidzica za cenę 79.673,32 zł i nie była oceniania z uwagi na fakt, iż Wykonawca został wykluczony a jego oferta została odrzucona na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Oferta nr 2.

Gort Spółka akcyjna, ul. Górczewska 8 lok. 75, 01-180 Warszawa za cenę 48.257,10 zł i uzyskała łączną ilość punktów 100 pkt, przy kryterium oceny ofert – cena 100 %.

Oferta nr 3.

„Birex-Bis” Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne Sławomir Birecki, ul. Źródlana 30, 04-776 Warszawa za cenę 57.546,18 zł i uzyskała łączną ilość punktów 83,86 pkt, przy kryterium oceny ofert – cena 100 %.

Oferta nr 4.

NSI Parnter Sp. z o.o., ul. Płowiecka 57, 04-501 Warszawa za cenę 63.875,54 zł i nie była oceniania z uwagi na fakt, iż oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Oferta nr 5.

Haspol Sp. z o.o., ul. Racjonalizacji 5, 02-673 Warszawa za cenę 50.961,84 zł i nie była oceniania z uwagi na fakt, iż Wykonawca został wykluczony a jego oferta została odrzucona na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy.


Biuletyn Informacji Publicznej
Oferty, komunikaty

Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
więcej...
Nasze kadry

Poradnik
Poradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.