Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  


Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na wykonanie robót budowlanych pt. ,,Modernizacja budynku Żłobka nr 33 przy ul. Umińskiego 9”.

Warszawa, dn. 03.07.2009 r.

I N F O R M A C J A o wyniku postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na wykonanie robót budowlanych pt. ,,Modernizacja budynku Żłobka nr 33 przy ul. Umińskiego 9”.

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), który stanowi, iż „Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie” informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożył i został wybrany do realizacji:

Gama-Bud 2000” Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 24, 01-355 Warszawa za cenę: 927.448,31 zł – oferta uzyskała łączną ilość punktów 100 pkt, przy kryterium oceny ofert – cena 100 %.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

Oferta nr 1.

„Marabud Zakład Remontowo-Budowlany M. Chmielewski i M. Dąbrowski” Spółka jawna, ul. Kajetańska 9, 02-495 Warszawa za cenę: 1.303.632,30 zł i uzyskała łączną ilość punktów 71,14 pkt, przy kryterium oceny ofert – cena 100 %.

Oferta nr 2.

„„Rekord A.W. Sp. z o.o., ul. Pruszkowska 17 lok. 110, 02-119 Warszawa za cenę: 1.018.700,00 zł i uzyskała łączną ilość punktów 91,04 pkt, przy kryterium oceny ofert – cena 100 %.

Oferta nr 3.

„Zab-Bud” Andrzej Zaboklicki, ul. Nowosielecka 14a/3, 00-466 Warszawa za cenę: 1.025.331,43 zł i uzyskała łączną ilość punktów 90,54 pkt, przy kryterium oceny ofert – cena 100 %.

Oferta nr 4.

„Gama-Bud 2000” Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 24, 01-355 Warszawa za cenę: 927.448,31 zł i uzyskała łączną ilość punktów 100 pkt, przy kryterium oceny ofert – cena 100 %.


Biuletyn Informacji Publicznej
Oferty, komunikaty

Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...
Nasze kadry

Poradnik
Poradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.