Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  


Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na wykonanie robót budowlanych pt. ,,Adaptacja obiektu przy ul. Badowskiej 2 z przeznaczeniem na mini żłobek”.

Warszawa, dn. 28.10.2009 r.

I N F O R M A C J A o wyniku postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na wykonanie robót budowlanych pt. ,,Adaptacja obiektu przy ul. Badowskiej 2 z przeznaczeniem na mini żłobek”.

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), który stanowi, iż „Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie” informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożył i został wybrany do realizacji:

Adro S.C. Adam Gierniatowski Justyna Giernatowska, ul. Kwiatowa 69, 05-120 Legionowo za cenę: 1.007.811,85 zł – oferta uzyskała łączną ilość punktów 100 pkt, przy kryterium oceny ofert – cena 100 %.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

Oferta nr 1.

Usługi Budowlane Marek Siuchta, Ruchna 58, 07-100 Węgrów za cenę:1.132.864,46 zł i uzyskała łączną ilość punktów 88,96 pkt, przy kryterium oceny ofert – cena 100%

Oferta nr 2.

„Rem-Budex” Czesław Iwanicki, ul. Wrocławska 16/58, 01-493 Warszawa za cenę:1.057.655,22 zł i uzyskała łączną ilość punktów 95,29 pkt, przy kryterium oceny ofert – cena 100%

Oferta nr 3.

Firma Budowlana DZ-77 Zbigniew Dłużewski, ul. Mechaników 3, 03-687 Warszawa za cenę:1.313.386,44 zł i uzyskała łączną ilość punktów 76,73 pkt, przy kryterium oceny ofert – cena 100%

Oferta nr 4.

Adro S.C. Adam Giernatowski, Justyna Giernatowska, ul. Kwiatowa 69, 05-120 Legionowo za cenę: 1.007.811,85 zł i uzyskała łączną ilość punktów 100 pkt, przy kryterium oceny ofert – cena 100%.

Oferta nr 5.

Energy Investors Sp. z o.o., ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa za cenę: 1.244.650,10 zł i uzyskała łączną ilość punktów 80,97 pkt, przy kryterium oceny ofert – cena 100%

Oferta nr 6.

AMP Sp. z o.o., ul. Sarmacka 5G, 02-972 Warszawa za cenę: 1.109.792,70 zł i uzyskała łączną ilość punktów 90,81 pkt, przy kryterium oceny ofert – cena 100%


Biuletyn Informacji Publicznej
Oferty, komunikaty

Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
więcej...
Nasze kadry

Poradnik
Poradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.