Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  


Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na wykonanie robót budowlanych pt. ,,Adaptacja pomieszczeń przy ul. Łowickiej 7/15 z przeznaczeniem na mini żłobek”

Warszawa, dn. 29.10.2009 r.

I N F O R M A C J A o wyniku postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na wykonanie robót budowlanych pt. ,,Adaptacja pomieszczeń przy ul. Łowickiej 7/15 z przeznaczeniem na mini żłobek”.

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), który stanowi, iż „Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie” informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożył i został wybrany do realizacji:

Czesław Iwanicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: „Rem-Budex” Czesław Iwanicki, ul. Wrocławska 16/58, 01-493 Warszawa za cenę:643.098,91 zł – oferta uzyskała łączną ilość punktów 100 pkt, przy kryterium oceny ofert – cena 100 %.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

Oferta nr 1.

Usługi Budowlane Marek Siuchta, Ruchna 58, 07-100 Węgrów za cenę: 703.814,04 zł i uzyskała łączną ilość punktów 91,37 pkt, przy kryterium oceny ofert – cena 100%

Oferta nr 2.

„Rem-Budex” Czesław Iwanicki, ul. Wrocławska 16/58, 01-493 Warszawa za cenę: 643.098,91 zł i uzyskała łączną ilość punktów 100 pkt, przy kryterium oceny ofert – cena 100%

Oferta nr 3.

Firma Budowlana DZ-77 Zbigniew Dłużewski, ul. Mechaników 3, 03-687 Warszawa za cenę: 804.182,22 zł i uzyskała łączną ilość punktów 79,97 pkt, przy kryterium oceny ofert – cena 100%

Oferta nr 4.

Adro S.C. Adam Giernatowski, Justyna Giernatowska, ul. Kwiatowa 69, 05-120 Legionowo za cenę: 676.048,41 zł i nie była oceniana z uwagi na fakt, iż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Oferta nr 5.

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Instalprojekt Holding Sp. z o.o., ul. Botaniczna 68a, 04-543 Warszawa za cenę: 747.643,60 zł i nie była oceniana z uwagi na fakt, iż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.


Biuletyn Informacji Publicznej
Oferty, komunikaty

Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
więcej...
Nasze kadry

Poradnik
Poradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.