Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  


Kary fizyczne wobec dzieci.

 

W 23 krajach na świecie obowiązuje całkowity zakaz stosowania kar fizycznych wobec dzieci.

Obecnie zakaz stosowania jakichkolwiek kar fizycznych wobec dzieci, zawarty w przepisach prawnych, obowiązuje w 23 państwach (Austria, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Dania, Finlandia, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Izrael, Litwa, Holandia, Nowa Zelandia, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Hiszpania, Szwecja, Ukraina, Urugwaj oraz Wenezuela.


Zakaz stosowania kar cielesnych w szkołach wprowadziły 103 państwa. W systemach prawa karnego 146 państw zakazało stosowania kar fizycznych wobec dzieci wyrokiem sądów, a 106 - jako środka dyscyplinarnego w instytucjach penitencjarnych. Tylko 35 państw zakazało kar cielesnych we wszystkich innych placówkach opiekuńczych.

W Polsce karcenie fizyczne dzieci w celu wychowawczym oraz w społecznie akceptowanych granicach jest prawnie dozwolone.


Trwają prace nad wypracowaniem i wpisaniem do polskiego ustawodawstwa zakazu stosowania wobec dzieci wszelkiej przemocy, w tym kar cielesnych.

 

Rzecznik praw obywatelskich Janusz Kochanowski jest przeciwnikiem kar cielesnych, uważa, że stosowanie ich narusza godność dzieci i jest sprzeczne z prawem. Zwrócił on uwagę ministra sprawiedliwości, że w Polsce nie uznaje się ich za przestępstwo, choć konstytucja zabrania stosowania kar cielesnych w stosunku do każdego człowieka, także wobec dzieci.

 

Ponad jedna piąta (24%) Polaków  zgadza się ze stwierdzeniem, że rodzice mają prawo ukarać swoje dziecko laniem. 8% społeczeństwa zgadza się ze stwierdzeniem, że obrażanie dziecka, wyzwiska, to normalna rzecz w życiu rodziny.

 

Zdecydowana większość (77%) Polaków uważa, że prawo w Polsce słabo chroni dzieci, które są ofiarami przemocy w rodzinie, ogromna większość (84%) badanych nie zgadza się z twierdzeniem, że istnieją okoliczności, które usprawiedliwiają przemoc wobec dzieci (źródło: badania OBOP 2008,

Raport „Krzywdzenie dzieci w Polsce” MPiPS).

 

 

Badania dowiodły, że istnieje związek pomiędzy doświadczaniem bicia w dzieciństwie a biciem swoich dzieci.

 


Biuletyn Informacji Publicznej
Europejski Fundusz Społeczny


Nasze kadry


Poradnik
Poradnikstrona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy | wyszukiwarka
© 2006-2017 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.