Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  


Pomoc znajdziesz w:

 

1. Fundacji Dzieci Niczyje

ul. Walecznych 59

tel. 022 616 02 68, 022 616 03 14

e-mail: walecznych@fdn.pl

www.fdn.pl

 

2. Fundacji MEDERI

Al. Dzieci Polskich 20

www.mederi.free.ngo.pl

Organizacja lekarska zajmująca się

zespołem dziecka krzywdzonego.

konsultacje telefoniczne:

tel. 022 815 76 03

konsultacje listowne oraz

e-mailowe: mederi@czd.p

 

3. Centrum Pomocy Dzieciom

„Mazowiecka” Fundacji Dzieci Niczyje

ul. Mazowiecka 12 lok. 25

tel. 022 826 14 34, 022 826 88 62

e-mail: mazowiecka@fdn.pl

Diagnozowanie i terapia dzieci wykorzystywanych seksualnie, pomoc

psychologiczna, terapeutyczna, medyczna, prawna dla dzieci-ofiar przestępstw.

 

4. Fundacji DRABINA ROZWOJU

www.drabina.org

ul. Dobra 5/2

tel. 022 353 35 65

Konsultacje psychologiczne, grupy wsparcia dla rodzin, młodzieży i dzieci.

 

5. Komitecie Ochrony Praw Dziecka

ul. Hoża 27 A lok. 5

tel. 022 626 94 19, 022 626 94 21

www.kopd.pl

e-mail zespol@kopd.pl

 

6. Biurze Rzecznika Praw Dziecka

ul. Śniadeckich 10

www.brpd.gov.pl www.strefamlodych.pl

ul. Śniadeckich 10

tel. 022 696 55 43

e-mail rzecznik@brpd.gov.pl

tel. informacyjno-interwencyjny

022 696 55 50 Wszystkie sprawy związane z problemami dzieci i młodzieży do 18 lat

 

7. Fundacji Kidprotect

www.kidprotect.pl

e-mail: fundacja@kidprotect.pl

Zajmuje się bezpieczeństwem dzieci w internecie.

 

8. Ogólnopolskim Pogotowiu

dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

„Niebieska Linia” Instytut Psychologii Zdrowia PTP

ul. Korotyńskiego 13

tel. 022 823 96 64, 022 824 25 01, 0 668 262 191

Warszawska Niebieska Linia

tel. 022 668 70 00

www.niebieskalinia.pl

e-mail: pogotowie@niebieskalinia.pl

 

9. Stowarzyszeniu na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

„Niebieska Linia”

ul. Żurawia 16/20

tel. 022 499 37 33, 022 625 59 43

www.niebieskalinia.org

e-mail: info@niebieskalinia.org

 

10. Ogólnopolskim Pogotowiu

dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

„Niebieska Linia” działające na zlecenie

Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Szczotkarska 48A

tel. 022 666 10 36

Telefon dla doznających przemocy 0 801 120 002 (płatny pierwszy impuls)

www.niebieskalinia.info

e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.inf

 

11. Ośrodku „Dom” dla Ofiar Przemocy w Rodzinie prowadzony przez

Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym

ul. Walecznych 59

tel. 022 616 10 36, 022 617 28 91

Pomoc psychologiczna, prawna, socjalna dla ofiar przemocy w rodzinie, hostel.

 

12. Poradni Psychoterapii Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ul. Belgijska 4

www.zozmokotow.pl/przemoc

tel. 022 845 12 12

e-mail belgijskaprzemoc@neostrada.pl

Pomoc psychologiczna, psychiatryczna, prawna i socjalna dla ofiar i sprawców

przemocy w rodzinie.

 

13. Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

ul. Zgoda 11

tel. 022 556 44 40, 022 828 10 08

e-mail hfhr@hfhrpol.waw.pl

www.hfhrpol.waw.pl

Zajmuje się sprawami, w których doszło do naruszeń praw człowieka, zwłaszcza

prawa do rzetelnego procesu, do wolności osobistej itp. Po poradę można zwrócić

się listownie.

 

14. Powiślańskiej Fundacji Społeczna

ul. Mokotowska 55

tel. 022 625 77 82

www.pfs.pl

e-mail: biuro@pfs.pl

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży w: ogniskach wychowawczych, poradni

rodzinnej, młodzieżowej poradni uzależnień, w klubie młodzieżowym. Hostel.

 

15. Stowarzyszeniu ASLAN

ul. Nowolipie 17

tel. 022 636 49 04

022 636 49 12

www.aslan.org.pl

e-mail: stowarzyszenie@aslan.org.pl

Działa na rzecz dzieci i młodzieży. Prowadzi zajęcia profilaktyczne i terapeutyczne

(indywidualne, grupowe, grupy wsparcia) oraz koła zainteresowań w ramach Klubu

Aslana.

 

16. Towarzystwie Przyjaciół Dzieci

Mazowiecki Oddział Wojewódzki

ul. Kredytowa 1A

tel. 022 826 27 15

e-mail: biuro-tpd@tpd-maz.org.pl

 


Biuletyn Informacji Publicznej
Oferty, komunikaty

Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...
Nasze kadry

Poradnik
Poradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.