Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  


Zawarcie umów

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy: roboty budowlane.


Ogłoszenie o wyniku postępowania na wykonanie i dostawę ubrań roboczych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy,

Ogłoszenie o wyniku postępowania na dostawę  sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz oprogramowania komputerowego dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie modernizacji budynku Żłobka nr 37 przy ul. Ożarowskiej 59 w Warszawie.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie modernizacji budynku Żłobka nr 21 przy ul. Dąbrowskiego 96.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na udzieleniu zamówienia na wykonanie modernizacji budynku Żłobka nr 7 przy ul. Kmicica 3.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie robót związanych z termomodernizacją oraz modernizacją pomieszczeń Żłobka nr 26 przy ul. Wapowskiego 1.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie robót związanych z termomodernizacją oraz modernizacją pomieszczeń Żłobka nr 14 przy ul. Wrzeciono 4.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie robót związanych z termomodernizacją oraz modernizacją pomieszczeń Żłobka nr 15 przy ul. Wrzeciono 22

Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę jaj kurzych klasy A (jaja świeże) w występującej w klasie A kategorii L (jaja duże o wadze 63-73 gram)

Ogłoszenie o wyniku postępowania na dostawę artykułów biurowych oraz artykułów szkolnych dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Ogłoszenie o wyniku postępowania na wykonanie modernizacji ogrodzenia w Żłobku nr 1 przy ul. Wiolinowej 9,

Ogłoszenie o wyniku postępowania na dostawę  środków czystości do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz świadczenie usług serwisowych dla drukarek, faksów i kserokopiarek, znajdujących się w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę mięsa i wędlin do placówek Zespołu Żłobków m. st. Warszawy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę świeżych warzyw i owoców do placówek Zespołu Żłobków m. st. Warszawy.

Ogłoszenie o zawarciu umowy na usługi kompleksowego ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz oprogramowania komputerowego dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie modernizacji systemu wentylacyjnego oraz wyniesienie zaworu gazu na zewnątrz budynku Żłobka nr 1 przy ul. Wiolinowej 9 w Warszawie

Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz świadczenie usług serwisowych dla drukarek, faksów i kserokopiarek, znajdujących się w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. 

Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę środków czystości do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawęa materiałów eksploatacyjnych oraz świadczenie usług serwisowych dla drukarek, faksów i kserokopiarek, znajdujących się w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę świeżych warzyw i owoców do placówek Zespołu Żłobków m. st. Warszawy. 

Ogłoszenie o udzieleniu ogłoszenia na dostawę mleka i jego przetworów do placówek Zespołu Żłobków m. st. Warszawy.

Ogłoszenie o idzieleniu zamówienia na dostawę mięsa i wędlin do placówek Zespołu Żłobków m. st. Warszawy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę artykułów spożywczych do placówek Zespołu Żłobków m. st. Warszawy.

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2007/01/30-1443701

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonywanie przeglądów i konserwacji sprzętu gaśniczego w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostarczanie pieczywa do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę lekkiego oleju opałowego dla potrzeb kotłowni w Żłobku nr 29 w Warszawie przy ul. Nike 6

Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę zabawek i pomocy dydaktycznych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę zabawek i pomocy dydaktycznych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie adaptacji pomieszczeń w Żłobku nr 6 przy ul. Bonifacego 72 z przeznaczeniem na dodatkową grupę dziecięcą.

Ogłoszenie o zawarciu umowy na usługi kompleksowego ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę wraz z montażem rolet okiennych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w Żłobku nr 23 przy ul. Grzybowskiej 7 w Warszawie.

Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę mebli do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Ogłoszenie o zawarciu umowy na monitorowanie sygnałów alarmowych i podejmowanie interwencji w 39 niezależnych placówkach Zespołu Żłobków m st. Warszawy oraz wykonywanie czynności konserwacyjnych i obsługi awaryjnej systemów sygnalizacji włamania i napadu (SWIN).

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wywóz odpadów komunalnych z placówek wchodzących w skład Zespołu Żłobków m. st. Warszawy w podziale na pakiety:
1) Pakiet nr 1 – Odbiór i wywóz odpadów komunalnych oraz organicznych w pojemnikach: 1100L, 800L, 240L, 120L,110L z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.
2) Pakiet nr 2 – Odbiór i wywóz odpadów w postaci liści i gałęzi z placówek Zespołu Żłobków

Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę naturalnej wody źródlanej w pojemnikach 19 l. oraz najem urządzeń do dozowania wody dla placówek Zespołu Żłobków m. st. Warszawy.

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie izolacji ścian piwnic w siedzibie Zespołu Żlobków m.st. W-wy

Ogłoszenie o zawarciu umowy wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w Żłobku nr 25 przy ul. Drewnianej 10/16 w Warszawie

ogłoszenie o zawarciu umowy: wykonanie modernizacji budynku Żłobka nr 20 przy ul Wilczej 27A

ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie stolarki okiennej w Żł. nr 33


Biuletyn Informacji Publicznej
Oferty, komunikaty

Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...
Nasze kadry

Poradnik
Poradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.