Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica

Cel główny projektu: Ułatwienie 250 osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 powrotu lub wejścia na rynek pracy, poprzez zapewnienie dzieciom opieki w żłobku.

Pełne Informacje na temat tego projektu

 

Żłobek dla malucha – szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica

Cel główny projektu: Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej 450 osób, mieszkańców obszaru ZIT WOF, którzy sprawują opiekę nad dziećmi do lat 3, chcą powrócić na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub pozostają poza rynkiem pracy jako osoby bezrobotne lub bierne zawodowo.

Pełne Informacje na temat tego projektu


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m. st. Warszawy

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja pięciu wybranych budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie dzielnic Mokotów, Praga Południe, Targówek i Bielany. Placówki objęte projektem: Żłobek nr 44 przy ul. Wejherowskiej 1, Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75, Szkoła Podstawowa Nr 271 przy ul. Niegocińskiej 2, Zespół Szkół nr 84 przy ul. Zwycięzców 44, Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Lipińskiej 2.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie internetowej

Zespół Żłobków m.st. Warszawy informuje, że nastąpiło zakończenie termomodernizacji Żłobka nr 44 przy ul. Wejherowskiej 1 w Warszawie dofinansowanej z Projektu pt. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m. st. Warszawy” współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Przed modernizacją

Po modernizacji

W oparciu o opracowany audyt energetyczny został zrealizowany zakres prac obejmujący: wentylację, instalację co, instalację ciepła techn., instalację wodną, węzeł cieplny, demontaż co, izolacje i docieplenie piwnicy, ocieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji naziemnych, ocieplenie stropodachu oraz dachu nad wejściem bocznym, a także częściowo stolarkę i montaż nawiewników okiennych. W wyniku przeprowadzonej inwestycji wzrosła efektywność energetyczna budynku.

Ponadto przeprowadzono całkowitą modernizację oraz przebudowę pomieszczeń wewnętrznych wraz z zabudową fragmentu tarasu. Docelowo utworzono 144 miejsc organizacyjnych.


Projekt współfinansowany z programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”.

Nazwa projektu: Nazwa projektu: P2ENDURE- Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów

Celem projektu P2Endure jest wykazanie, że jest możliwe uzyskanie oszczędności zużycia energii wykorzystywanej przez badane budynki pilotażowe o co najmniej 60% dzięki zastosowaniu gotowych i łatwych w montażu produktów oraz innowacyjnych metod służących do termomodernizacji budynków. Budynkiem objętym projektem jest Żłobek nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w Dzielnicy Ursynów i jest to jeden z 8 budynków pilotażowych w całym projekcie.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie internetowej

 


Biuletyn Informacji Publicznej
Oferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.33.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części - II procedura
ZŻ-ZP.26.34.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
ZŻ-ZP.26.32.19.AKS Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5”
ZŻ-ZP.26.31.19.KS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure oraz jego rozbudowa i modernizacja
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.