Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka

Drodzy Rodzice!

Informujemy, iż projekt "Mama i tata idą do pracy, a ja idę do żłobka..."

został zakończony z dniem 30 czerwca 2015r.


 W żłobku nr 48 przy ul. Czerwona Droga 6 w Ursusie realizowany jest kolejny projekt „Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. Czerwona Droga 6" współfinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Projekt będzie trwał do 30 czerwca 2015 roku.  Jego łączna wartość to 2 113 896,20 zł, w tym dofinansowanie unijne  -  1 796 811,77 zł.

Na czas trwania projektu obowiązują inne zasady rekrutacji. Zgodnie z założeniami projektu, pierwszeństwo przyjęcia miały dzieci, których przynajmniej jedno z rodziców powraca na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka w ciągu 6 miesięcy od dnia przyjęcia dziecka do żłobka.

Rekrutacja dla dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia w czterech grupach wiekowych odbywa się od 16 września 2013 r.

Do Żłobka nr 48 przy ul. Czerwona Droga 6, projektowego, obowiązuje Regulamin uczestnictwa w projekcie ŻŁ 48.

W żłobku nr 50 przy ul. Nowogrodzkiej 75 (dawniej filia Żłobka nr 20 przy ul. Wilczej 27A)  w Śródmieściu realizowany jest kolejny projekt „Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do mini żłobka przy ul. Nowogrodzkiej 75"  współfinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Projekt będzie trwał do 30 czerwca 2015 roku.  Jego łączna wartość to 1 360 601,67 zł, w tym dofinansowanie unijne   -  1 156 511,42 zł.

Na czas trwania projektu obowiązują inne zasady rekrutacji. Zgodnie z założeniami projektu, pierwszeństwo przyjęcia miały dzieci, których przynajmniej jedno z rodziców powraca na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka w ciągu 6 miesięcy od dnia przyjęcia dziecka do żłobka. W szczególności będą brane pod uwagę dzieci, których rodzic posiada orzeczenie o niepełnosprawności.

Rekrutacja dla dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia w czterech grupach wiekowych odbywa się w dniach 24 – 31 października br. Do każdej grupy dziecięcej będzie przyjętych 1-3 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności lub z dysfunkcjami w rozwoju.

Do żłobka przy ul. Nowogrodzkiej 75, projektowego, obowiązuje Regulamin uczestnictwa w projekcie.

W żłobku nr 49  przy ul. 6-tego Sierpnia 1/5 na Ursynowie realizowany jest kolejny projekt „Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. 6 Sierpnia" współfinansowany w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt będzie trwał do 30 maja 2015 roku. Jego łączna wartość to 1 301 998,41 zł, w tym wartość dofinansowania: 1 106 689,65 zł.
Na czas trwania projektu obowiązują inne zasady rekrutacji. Zgodnie z założeniami projektu, pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci, których przynajmniej jedno z rodziców powraca na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka w ciągu 6 miesięcy od dnia przyjęcia dziecka do żłobka. W szczególności będą brane pod uwagę dzieci, których rodzic posiada orzeczenie o niepełnosprawności.
Rekrutacja dla dzieci w wieku od 12 miesiąca do 3 roku życia w trzech grupach wiekowych odbywa się w dniach  3 - 14 luty 2014. 


Do żłobka nr 49 przy ul. 6 Sierpnia, projektowego, obowiązuje Regulamin uczestnictwa w projekcie.


Biuletyn Informacji Publicznej
Oferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-ZP.26.12.18.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja ogrodzenia oraz terenu Żłobka nr 11 przy ul. Szymanowskiego 3A"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2018 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.