Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

 
Informacja dla rodziców o dołączeniu do systemu nowych placówek

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zostały dołączone do systemu rekrutacji placówki, które zostały wskazane do dofinansowania przez Prezydenta m.st. Warszawy i których właściciele wyrazili zgodę na uruchomienie rekrutacji. Już dzisiaj mają Państwo możliwość zmiany żłobka. W przypadku wyboru placówki planowanej do dofinansowania od września na żłobek 1-go, 2-go, 3-go wyboru proszę o zgłoszenie się do aktualnego żłobka pierwszego wyboru. Niezależnie od rodzaju wybranej placówki niepublicznej (żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun) zmiany dokonujemy w żłobku 1-go wyboru.

W przypadku kiedy oczekują Państwo na miejsce w punkcie dziennego opiekuna i nie rejestrowali Państwo wcześniej dziecka do żłobka należy złożyć nowy wniosek. Nowe wnioski przyjmowane są w sekretariacie Zespołu Żłobków m.st. Warszawy przy ul. Belgijskiej 4 w Warszawie (2 piętro, pok. 201).

Celem ułatwienia Państwu zmiany przedstawiam możliwe scenariusze wraz z rozwiązaniem:

Sytuacja 1: Rodzic oczekuje na miejsce w żłobku.
Rozwiązanie: Zmiany dokonujemy w Żłobku 1-go wyboru.

Sytuacja 2: Rodzic oczekuje na miejsce tylko u dziennego opiekuna.
Rozwiązanie: Rejestrujemy nowy wniosek. Wniosek składamy w sekretariacie Zespołu Żłobków m.st. Warszawy przy ul. Belgijskiej 4 w Warszawie (2 piętro, pok. 201).

Sytuacja 3: Rodzic oczekiwał na miejsce w żłobku i ma przyznany warszawski bon żłobkowy na rok szkolny 2018/2019.
Rozwiązanie: Zmiany dokonujemy w Żłobku 1-go wyboru. Rodzic bierze udział w rekrutacji do placówek niepublicznych.

Sytuacja 4: Rodzic oczekiwał na miejsce tylko u dziennego opiekuna i ma przyznany warszawski bon żłobkowy na rok szkolny 2018/2019.
Rozwiązanie: Rejestrujemy nowy wniosek. Wniosek składamy w sekretariacie Zespołu Żłobków m.st. Warszawy przy ul. Belgijskiej 4 w Warszawie (2 piętro, pok. 201). Rodzic bierze udział w rekrutacji do placówek niepublicznych.

Sytuacja 5: Rodzic nie oczekiwał na miejsce w publicznej placówce na terenie m.st. Warszawy.
Rozwiązanie: Rejestrujemy nowy wniosek. Wniosek składamy w sekretariacie Zespołu Żłobków m.st. Warszawy przy ul. Belgijskiej 4 w Warszawie (2 piętro, pok. 201).

WAŻNE: Aktualny wykaz placówek niepublicznych biorących udział w rekrutacji dostępny jest w zakładce zapisz dziecko - wykaz żłobków. Nowe placówki niepubliczne mają nr powyżej 100. oraz są zaznaczone kolorem zielonym.

W przypadku pytań zachęcam do kontaktu z Zespołem Żłobków m.st. Warszawy.


 
Wiadomość dla rodziców - niepubliczne placówki w systemie rekrutacji

Placówki niepubliczne, które zgodziły się na włączenie do systemu rekrutacji zostaną dodane do list rekrutacyjnych do 23:59 w dniu 07.08.2019 . Po tym czasie rodzice będą mogli:

1) zarejestrować dziecko w systemie do żłobka i dziennego opiekuna w dodanych placówkach;

2) dokonać zmiany żłobka pierwszego wyboru w placówce wskazanej podczas rejestracji;

UWAGA!: CZAS ZMIANY PLACÓWKI PIERWSZEGO WYBORU NIE WPŁYWA NA KOLEJNOŚĆ PRZYZANIA MIEJSCA! W PRZYPADKU, KIEDY RODZICE MAJĄ TAKĄ SAMĄ LICZBĘ PUNKTÓW POD UWAGĘ BRANA JEST DATA REJESTRACJI W SYSTEMIE!

REJESTRACJA W SYSTEMIE REKRUTACJI (do placówek niepublicznych):

ŻŁOBEK/KLUB DZIECIĘCY - niepubliczny: Dokumenty zanosimy do Zespołu Żłobków m.st. Warszawy przy ul. Belgijskiej 4.

DZIENNY OPIEKUN – niepubliczny: Dokumenty zanosimy do Zespołu Żłobków m.st. Warszawy przy ul. Belgijskiej 4.

ZMIANA W SYSTEMIE REKRUTACJI (liczy się data rejestracji, a nie zmiany):

ŻŁOBEK/KLUB DZIECIĘCY - niepubliczny: Zmiany dokonujemy w Żłobku pierwszego wyboru.

DZIENNY OPIEKUN – niepubliczny: Zmiany dokonujemy w Żłobku pierwszego wyboru

Informujemy, że przy rekrutacji do placówek niepublicznych obowiązują standardowe zasady rekrutacji.


 
Wiadomość dla rodziców - niepubliczne placówki w systemie rekrutacji

Szanowni Państwo, Sukcesem zakończył się ogłoszony w kwietniu pierwszy konkurs na wykup miejsc w żłobkach. Miasto pozyskało w nim blisko 2 tysiące miejsc. Od września 2019 r. zaczną działać, wykupione przez miasto w drodze konkursu, miejsca w standardzie miejskim w placówkach niepublicznych (żłobki, kluby dziecięce oraz punkty dziennej opieki).

Rodzice nie zapłacą za nie, dokładnie tak jak za miejsca w żłobku publicznym i publicznym punkcie dziennego opiekuna - pokryją jedynie koszty wyżywienia dziecka. Przed nami ogromne zadanie, jakim jest włączenie do systemu opieki nad dziećmi kilkudziesięciu placówek niepublicznych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, już 7 sierpnia 2019 r. planowane jest dołączenie do systemu rekrutacji placówek, które zostały wskazane do dofinansowania przez Prezydenta m.st. Warszawy i których właściciele złożyli oświadczenie o przyjęciu dotacji. Od tego dnia będą mieli Państwo możliwość zmiany żłobka pierwszego wyboru. W przypadku wyboru placówki planowanej do dofinansowania od września na żłobek 1-go wyboru proszę o zgłoszenie się do aktualnego żłobka pierwszego wyboru.

wcześniejsze informacje


Biuletyn Informacji Publicznej


Oferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.